Göm menyn

Verksamhetsidé

Centrum för Affärsutveckling i Mindre företag (CAM) ska långsiktigt:

  • Stärka kopplingen mellan små och medelstora företag och universitetets resurser.
  • I högre utsträckning få in frågeställningar drivna av små och medelstora företag till forskning och grundutbildning på universitetet.
  • Anpassa forskningsresultat (t ex metoder och verktyg) till små och medelstora företag och återför dem till företagen som praktiskt användbara utvecklingshjälpmedel.

Vision

Vi tar forskningen till praktiken och företagens frågeställningar till LiU vilket stärker universitetet, företagen och regionen.

Nyheter

CAM-dagen - Hållbarhet som tillväxtmotor. I år tillsammans med VäxtHUS

Årets CAM-dagen genomfördes tillsammans med ALMI-projektet VäxtHUS under temat En Dag Om Hållbarhet. 

Ett åttiotal deltagare inspirerades av talare kring teman som: 

- Hur resonerar investerare kring begreppet hållbarhet
- Hur utvecklar företag som IKEA sin hållbarhetsstrategi
- Finns modeller för hur hållbarhet integreras i verksamheten?
- Goda exempel i Östergötland

Läs mer om dagen och se bilder från arrangemanget via följande länk här

"Meet and Eat" - en plats att diskutera utvecklingsfrågor

De tidigare CAM-luncherna har utvecklats till Meet and Eat för att ytterligare utveckla kopplingen mellan akademi, samhälle och näringsliv. Meet and Eat är en arena för småföretagsforskning och frågeställningar från företag till akademi. Meet and Eat är en yta för kunskapsförmedling om vad som sker på LiU, i ESBR-organisationer och hos småföretag och där frågor kan hitta svar. Formen är korta presentationer med efterföljande diskussion. Se bilder från första tillfället den 14 september, tema Samtal om Näringslivets struktur och utveckling

 

Kalendarium

24/1

Lunchklubben, Norrköping

Februari

Meet and Eat

20-21/3 

ESBR Aktörskonferens

 

Läs mer i Affärslivs kalendarium för aktuella arrangemang i Östergötland.


 

Kontakt

E-post

cam@iei.liu.se

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Postadress

IEI
Linköpings universitet
581 83 Linköping

Besöksadress

CAMmaren (rum 2A:950)
Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling (IEI) - A-huset, ingång 13-15, Korridor A
Campus Valla, infart 1, Hans Meijers väg, Linköping

kartor

Kontaktpersoner

Tomas Nord (föreståndare, ESBR) 013-28 2878

Staffan Brege (ordförande CAM)

Per-Olof Brehmer (prefekt IEI)

Roland Sjöström (Projektledare - Tillväxtledarskap)

Anna Öhrwall Rönnbäck (forskning)


Sidansvarig: tomas.nord@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Dec 21 14:33:05 CET 2017