Göm menyn

Verksamhetsidé

Centrum för Affärsutveckling i Mindre företag (CAM) ska långsiktigt:

  • Stärka kopplingen mellan små och medelstora företag och universitetets resurser.
  • I högre utsträckning få in frågeställningar drivna av små och medelstora företag till forskning och grundutbildning på universitetet.
  • Anpassa forskningsresultat (t ex metoder och verktyg) till små och medelstora företag och återför dem till företagen som praktiskt användbara utvecklingshjälpmedel.

Vision

Vi tar forskningen till praktiken och företagens frågeställningar till LiU vilket stärker universitetet, företagen och regionen.

Nyheter

CAM-lunch utvecklas till Samtalsarena

Nu utvecklar vi kopplingen mellan akademi, samhälle och näringsliv genom introduktion av Samtalsarena. Samtalsarena är utvecklingen av CAM-luncherna och blir arena för småföretagsforskning och frågeställningar från företag till akademi. Liksom vid CAM-luncherna skall samtalsarena vara en yta för kunskapsförmedling om vad som sker på LiU, i ESBR-organisationer och hos småföretag och där frågor kan hitta svar. Formen blir korta presentationer med efterföljande diskussion. Första tillfället sker den 14 september. 

CAM-dagen sprider positiv drivkraft

Centrum för Affärsutveckling i Mindre företag vid Linköpings universitet med samarbetsparter arrangerade för 9:e gången CAM-dagen med temat ”Samverkan för Tillväxt”. Dagen visade goda exempel på hur samverkan stöttar tillväxt och hur stora företag vårdar och utvecklar entreprenörsledda verksamheter. Företagare från regionen, studenter samt representanter från den offentliga sektorn deltog.

Läs mer om CAM-dagen 2016

Kalendarium

14 september CAM-lunch med tema - Struktur och utveckling av SME i E-län

12 oktober

CAM-lunch med tema

7 december

CAM-lunch i Norrköping

Läs mer i Affärslivs kalendarium för aktuella arrangemang i Östergötland.


 

Kontakt

E-post

cam@iei.liu.se

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Postadress

IEI
Linköpings universitet
581 83 Linköping

Besöksadress

CAMmaren (rum 2A:950)
Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling (IEI) - A-huset, ingång 13-15, Korridor A
Campus Valla, infart 1, Hans Meijers väg, Linköping

kartor

Kontaktpersoner

Tomas Nord (föreståndare, ESBR) 013-28 2878

Staffan Brege (ordförande CAM)

Per-Olof Brehmer (prefekt IEI)

Roland Sjöström (Framtidsföretag)

Anna Öhrwall Rönnbäck (forskning)

Karin Fredriksson (administration)


Sidansvarig: tomas.nord@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-08-24