Göm menyn

CAM-dagen

 

 

 

 

 

 

CAM-dagen sprider positiv drivkraft

Centrum för Affärsutveckling i Mindre företag (CAM) vid Linköpings universitet (LiU) med samarbetsparter arrangerade för 9:e gången CAM-dagen med temat ”Samverkan för Tillväxt”. Dagen visade goda exempel på hur samverkan stöttar tillväxt och hur stora företag vårdar och utvecklar entreprenörsledda verksamheter. Företagare från regionen, studenter samt representanter från den offentliga sektorn deltog.

Östergötland- en samverkande region

Dagen inleddes av Landshövding Elisabeth Nilsson, Ordförande i RUN Anita Jernberger och Rektor Helen Dannetun som betonar att Östergötland är en samverkande region och att universitetet är en viktig samverkanspartner som har kompetens och omvärldsbevakning i det proaktiva och innovativa arbetet och har en lång tradition av samverkan mellan näringsliv, kommuner och samhälle.

Att Östergötland är en samverkande region med bra tillväxt framgick även av Tomas Nord, universitetslektor i industriell ekonomi, LiU, presentation om Östergötlands ekonomiska utveckling 2008-2014, en uppdatering av den ”Tapperska” rapporten.

Samverkan för tillväxt i företag

Mats R. Karlsson vd och koncernchef på Axel Johnson International och dagens keynote speaker har under sina 30 års verksamhet ägnat mycket tid åt tillväxtfrågan. Han delade med sig av råd och tips om hur intern samverkan kan se ut, men summerade att allt handlar om människor. ”Rannsaka dig själv, om man inte har rätt kompetens, rätt resurser är det svårare att ta företaget till nästa nivå” – säger Mats R. Karlsson. Men när man väl har tagit beslut att expandera är det bara att köra, det går inte att fega. Man ska våga ta risker, men se till  att ha stöd av ägarna, fortsätter Mats R. Karlsson.

Roger Eriksson och Daniel Forsberg från Prodema AB och Matthias Trygg från Lärande AB presenterade exempel på hur samverkan kan nyttjas för att skapa tillväxt och framgång. Företagarna var eniga om vikten av långsiktiga mål och strategier och med dessa på plats är det lättare att se hur olika samverkansformer bidrar till tillväxt. Ett bra exempel på samverkan mellan företag och akademin är en sopkärlstvätt från Prodema, som företaget med hjälp av LiU studenter har utvecklat. Sopkärlstvätten finns i två utföranden, med eller utan lagring av sopor. ”Det har varit givande att ha studenter som ställer alla möjliga frågor och tänker från olika perspektiv” berättar affärsutvecklare Daniel Forsberg - ”tillsammans har vi lyckats ta fram unikt produkt, som erhåller godkänt patent i Sverige.” Detta är ett bevis på att med rätt koppling kan duktiga studenter och erfarna forskare ta din verksamhet till nya nivåer.

Erbjudande för samverkan och tillväxtCAM-dagen

Deltagarna fick lära sig om olika kontaktvägar till universitetet. Ett sätt är att ta hjälp av studenter för uppdrag inom utbildningar och examensarbeten, man kan även anlita en Gozinto studentkonsult. Förra året nådde Gozinto studentkonsulter historiskt rekord i antal sålda timmar – 2883. Maria Swartz från LiU Relationer poängterar att samverkan är en möjlighet att få kontakt med framtida medarbetare och en möjlighet att få nya insikter för verksamheten.

CAM-dagen sprider positiv drivkraft

Vid dagens avslutande diskussion ställde moderator Cecilia Stegö Chiló frågor om vad som krävs för fortsatt utveckling. Panelen bestående av Yvonne Rosmark, NuLink, Peter Larsson, Region Östergötland, Johan Lilliecreutz, LiU Holding samt deltagande företagare var ganska samfällda i sina kommentarer. Slutsatsen var att samverkanskulturen i Östergötlandsregion är stark och kan bidra positivt till att ytterligare stärka östgötskt näringsliv. Med en gemensam vision och med ett antal viktiga aktiviteter under genomförande finns det goda möjligheter för fortsatt tillväxt och samarbetsmöjligheter. Tomas Nords råd till studenter, men även företagare, var att man ska söka upp och våga ”bjuda upp till dans”.

Fakta:

Den årliga CAM-dagen samlar regionens små och mellanstora företagare, forskare och studenter från Linköpings universitet och främjande aktörer för utbyte av tankar och idéer samt skapande av nya kontaktytor - för ökad tillväxt av det östgötska näringslivet.


Sidansvarig: tomas.nord@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Apr 19 14:45:08 CEST 2016